Liên Hệ

CÔNG TY THÔNG CẦU CỐNG NGHẸT TẠI ĐÀ NẴNG

Gmail: thongcongnghetdanangz@gmail.com

Web: thongcongnghetdanang.com

Địa chỉ: 107 – 111 Nguyễn Khánh Toàn, Hải Châu, ĐN – 0905.605.990

Cs2: 535 Nguyễn Hữu Thọ , Cẩm Lệ, ĐN – 0905.846.213

Cs3: 78 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, ĐN – 0905.978.971

Cs4:  Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, ĐN – 0905.831.272

CS5: 211 Nguyễn Chánh, Liên Chiểu, ĐN – 0905.590.435